рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеУабкытты текке кетирип, ашыкча акча коротпостон эле акча жөнөтүү же алуу зарыл болсо KICB акча которуунун эң эле ишенимдүү, арзан жана тез ыкмасын сунуштайт. 

Республика ичинде акча которуу зарыл болсо «МаниСтрим»филиалдар ортосунда жөнгө салынган акча которуу системасынын кызматынан пайдалангыла!

МаниСтрим» – бул, KICBнин Кыргызстанбоюнча филиалдар ортосунда акча которуунун ишенимдүү системасы.

Бул системадан пайдалануу кандай артыкчылыктарды сунуштайт?

- Акча каражаттарын KICBнинбашка филиалдары жана бөлүмдөрүортосундаэсептешүү эсебинен сыяктуу эле, алуучунун атына эсеп ачуусуз эле которуу;

- Которуу үчүн комиссиялык төлөм кайсы болбосун валютадагы суммадан 0,15%  (минимум 50 сом);

- Чет өлкө - 0,15% min USD 2,  EUR 2, RUR 40;

- Которуу ылдамдыгы– 10 мүнөткө чейин;

- Которулган акчаны банктын филиалдарынан алууга болот;

- Алуучу эч кандай чыгымга дуушар болбойт;

- «МаниСтрим» системасыныноператору акча которууга/алууга билдирмелерди өзү толтурат

- которууларсом, АКШ долларында, евродо жанарублде ишке ашырылат.

Акча которуу же которулган акчаны берүүБишкекш,  Ош,  Жалал-Абад ш, Кочкор-Аташ,Өзгөн ш.,Караколш, Нарынш, Токмокш, Кара-Балташ, Таласш, Кызыл-Кияшаарында тейлөөгө алынат.

 

«Береке» – банктык эсептик ачуусуз эле, банктын бир бөлүмүнөн Кыргызстандын аймагында иштеп жаткан башка бир банктын бөлүмүнө акча каражатын которуунун эң эле ыкчам жана коопсуз ыкмасы.

«Береке»акча которуу системасынын өзгөчөлүктөрү:

 • Которулган акчаны 5 минут ичинде алуу.
 • Комиссиялык төлөмдү которууну ишке ашырган адам төлөйт.
 • Которулган акчаны "KICB" ЖАКтын,"Айыл Банк" ААКсынын, "Капитал Банк"ААКсынын,  "ДосКредо Банк" ААКсынын жана"Кыргыз-Швейцария Банкы "ЖАКтын бардык бөлүмдөрүнөн алууга же жөнөтүүгө болот.
 • Акча каражатын улуттук валютада сыяктуу эле, чет өлкө валютасында которууга жол берилет.
 • Убагында алынбаган акча “Береке” системасында 30 календардык күн сакталып турат.
 • Бир жолку которуунун максималдуу өлчөмү 900 000 KGS же анын EURO, USD, RUB, KZT эквивалентин түзөт.

Тарифтер

 

Чет өлкөгө акча которуу зарыл болсо,

Банк акча которуунун төмөнкү варианттарынын бирин пайдаланууну сунуштайт:

Банкта эсептешүү эсебин ачкан кардар төмөнкүдөй алгылыктуу тарифтерде «SWIFT» системасы аркылуу чет өлкө валютасында акча которуунун эл аралык системасынан пайдалана алат:

“Күн ичинде” (төлөм 9.00 дөн 14.30 чейин кабыл алынат)

0,20%
мин. 20 АКШ долл./Евро
макс. 300 АКШ долл. /Евро

“Күн ичинде”(казак тенгесиндеги төлөмдү кабыл алуу убактысы9.00 дөн 12.00 чейин,орус рублин 9.00 дөн 15.00 чейин)

0,10%
мин. 10 АКШ долл.
макс. 300 АКШ долл.

 
 

Эгерде эсептешүү эсеби жок болсо, анда :

«ЮНИстрим» – бул, банк эсебин ачуусуз эле, акча каражатын которуунун эң эле жөнөкөй жана ишенимдүү жөнгө салынган системасы.

Система 5 континентти, дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүн, 330 000 тейлөө пункттарын, дүйнө жүзү боюнча 600дөн көп өнөктөштү өз  кучагына камтыйт.

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?

- Которулган акчаны ЭЛСОМ  капчыгына дароо алуу мүмкүнчүлүгү

- Эсеп ачуу талап кылынбайт

- акча которуу үчүн минималдуу комиссиялык төлөм - 0,95% башталат

- которулган акчаны 10 мүнөт ичинде алууга болот

- алуучу эч кандай чыгаша тартпайт

- «ЮНИстрим» системасынын оператору акча жөнөтүүгө/берүүгө билдирмени өзү толтурат

- которулган акча накталай түрдө кабыл алынат жана берилет.

- которуулар АКШ доллары, евро, орус рублинде ишке ашырылат.

 

«Western Union» дүйнө жүзү боюнча кеңири тараган агенттик түйүнгө, 200дөн ашуун өлкөдө 200 миңден көп пункттарга ээ. 

 

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?

- Эсеп ачуу талап кылынбайт

- Которуу наркы 6 доллардан жогору

- Акча которууну тез арада тариздетүүгө болот

- Которулган акчаны алуучунун өлкөсүндөгү «Вестерн Юнион»системасынын кайсыл болбосун пунктунан алууга болот.

- Ар бир которуу дүйнөлүк ишенимдүү коопсуздук системасын менен коргоого алынган жана которулган акча анын наамына жөнөтүлгөн адамга гана төлөнүп берилет.

- «Вестерн Юнион»системасы боюнча которуулар АКШ долларында жана рублде ишке ашырылат.

 

«Золотая Корона» – КМШ өлкөлөрү жана алыскы чет мамлекеттер боюнча акча которуунун эл аралык системасы.

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?       

- Эсеп ачуу талап кылынбайт.

- КМШ өлкөлөрүнө жана Россия боюнча которуулар үчүн эң төмөнкү комиссиялык төлөм – 1% жогору; Кыргызстан боюнча 0,6%.

- Которулган акчаны 1 мүнөт ичинде алууга болот.

- Которулган акчаны алуучу жашаган шаардагы «Золотая Корона»системасынын кайсыл болбосун пунктунан алууга болот.

- Системанын сайты аркылуу on-line ыргагында акча которууну контролдоо мүмкүнчүлүгү.

 
 

«Contact» – Россия жөнгө салган алгачкы система. Ал рынокто 1999-жылдан бери иштеп келе жатат. НКО «Рапида» ЖЧКсы CONTACT системасынын операторунан болуп саналат.

 

CONTACT системасы аркылуу «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» ЖАКтын офистеринен эсеп ачуусуз эле, эң эле жөнөкөй ыкмада жана тез арада акча которууга болот (*Банк-эмитенттерге чектөөлөр колдонулат):

 • дүйнө жүзү боюнча – Кыргызстан, Россия, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр – бардыгы болуп 170 ашуун өлкө.
 • орус рублинде, АКШ долларында жана евродо.
 • Visa*, MasterCard*, UnionPay*карттарына чегерүү менен накталай төлөө, Россиянын, Европа өлкөлөрүнүн, АКШ, Канада,  Вьетнам, Түркия, Бириккен араб эмираттары, Индия*, Таиланд, ЖаңыЗеландия, Сингапур, Австралия, Гонконг жана Малайзиядагы кайсыл болбосун банктагы жеке адам сыяктуу эле, юридикалык жак – алуучунун эсебине чегерүү (CONTACT-Эсепсервиси);
 • айкын убакыт ыргагында жеткирүү тездиги, которулган акчаны берүү убактысы - жөнөтүү пункту менен алуучу пунктунун мезгил аралыгы боюнча айрымасына, ошондой эле алуучунун банкынын иштөө режимине жараша белгиленет;
 • жөнөтүүчүнүн акча которуу статусу тууралуу мобилдик телефон номерине sms-маалымдоо;
 • дарегине карабастан төлөө – которулган акчаны Кыргызстанда, Россияда жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү CONTACTтын кайсыл болбосун пунктунан алууга болот.

 

CONTACTтарифтери:

Кыргызстанда туруп которуу суммасына жана анын кайда багыттала тургандыгына жараша 0,1% комиссиялык төлөм менен акча жөнөтүүгө болот. Тариф боюнча толук маалымат менен CONTACT төмөнкү сайтынан таанышууга болот: https://contact-sys.com/transfer/tariffs.html].

Бир жолку которуунун максималдуу суммасы:

 • жакынкы чет өлкөлөр ортосунда: 600 000 RUB / 20 000 USD / 20 000 EUR
 • алыскы чет өлкөлөр боюнча алуучунун өлкөсүнүн улуттук мыйзадарына ылайык белгиленет.

Бир операциялык күн ичинде 15 000 USD ашпаган сумманы жөнөтүүгө жол берилет. Мындай учурда жөнөтүүчүнүн инсандыгын тастыктаган документ милдеттүү түрдө көрсөтүүгө тийиш.

CONTACT системасынын негизги артыкчылыктары:

Пайдалуулугу – кызмат көрсөтүү наркын жөнөтүүчү гана төлөйт – которулган акча алуучуга акысыз берилет. Ыңгайлуулугу – акча которуу үчүн алуучунун банкынын реквизиттерин билүү талап кылынбайт. Болгону акча которулуучу өлкөнү, шаарды жана алуучунун аты-жөнүн атоо гана жетиштүү. Кыргызстан, Россия жана КМШ өлкөлөрү боюнча акча которуу дарексиз форматта ишке ашырылат – акча каражаты тиешелүү өлкөнүн CONTACT системасынын кайсы болбосун пунктунан берилет. Акча каражатынын ыкча жөнөтүлүшү– акча которуу жол-жобосу бир нече мүнөттө ишке ашырылып, бланк толтуруу талап кылынбайт. Ишенимдүүлүгү – которулган акчанын коопсуздугу маалыматты коргоонун заманбап технологиялары жана атайы программалык комплекс менен камсыздалган.

CONTACT төлөм системасы Россиянын жана төмөнкүдөй башка көптөгөн эл аралык сыйлыктарга татыктуу болгон:

 • “Акча которуу” категориясындагы “№1 МАРКА” жалпы Россия боюнча өткөрүлгөн сынактын үч жолку (2011-2013) жеңүүчүсү;
 • “Керектөөчүлөр укугу жана тейлөө сапаты – 2014” сыйлыгынын лауреаты;
 • “Акча которуу” категориясында “Жылдын компаниясы” сыйлыгынын лауреаты(2012);
 • International Star Award for Quality (2012), The Bizz Award (2013), International Quality Summit (2013)сыйлыгынын лауреаты;

CONTACTсистемасы аркылуу төмөнкүлөрдү да ишке ашырууга болот:

 • кредиттерди төлөө;
 • жеке адамдар эсебин толуктоо;
 • байланыш операторлорунун, интернет-провайдерлердин кызмат көрсөтүүсү үчүн төлөө;
 • камсыздандыруу полиси, туристтик жолдомолор, авиа жана темир жол билеттери жана башкалар үчүн төлөө.

Акча которуу үчүн:

 • “Кыргыз инвестициялык-кредит банкы” ЖАКтын жакын жайгашкан офисине кайрылып,  CONTACTсистемасы боюнча которууларды ишке ашыруу;
 • Банк кызматкерине паспортто көрсөтүлгөн аты-жөнүңүздү маалымдоо;
 • инсандыкты тастыктаган документти көрсөтүү;
 • акча которуу үчүн билдирме бланкына кол коюу;
 •  которуу суммасын берип, комиссиялык төлөмдү төлөө;
 • CONTACTтүйүнү боюнча которулган акчаны алуу пунктун,которулган сумманы жана которуу номерин алуучуга маалымдоо.Которулган акча кошумча төлөмдү кармап калуусуз толук төлөнүп берилет.

Которулган акчаны алуу үчүн (кошумча комиссиялык төлөм кармалбайт):

 • жөнөтүүчүдөн которуу номерин жана суммасын алуу;
 • CONTACTтүйүнү пунктуна иштөө убактысында келүү;
 • инсандыкты тастыктаган документти көрсөтүү;
 • которулган акчаны алууга билдирме бланкына кол коюу;
 • которулган сумманы алуу.

CONTACTсистемасы боюнча кошумча маалыматты - www.contact-sys.com дареги боюнча сайттан же 00-800-2020-42-42телефону боюнчакүнү-түнү иштеген колдоо кызматынан алууга болот (Кыргызстандын жашоочулары үчүн Кыргызтелекомдун стационардык телефондору аркылуу акысыз кайрылууга болот).

 
 
 

 

Вам нужно отправить или получить деньги, не потратив при этом много времени и денег?KICB поможет Вам подобрать надежный, дешевый и быстрый способ перевода. 

Вам необходимо перевести деньги внутри Республики?

 

Воспользуйтесь Межфилиальной системой денежных переводов «МаниСтрим»


«МаниСтрим» – система межфилиальных денежных переводов KICB по Кыргызстану.

В чем преимущества использования системы?
 

- Вы можете переводить денежные средства в другие филиалы и отделения нашего банка, как с расчетного счета, так и без открытия счета на имя Получателя

- Комиссия за перевод 0,15% от суммы (минимум 50 сом)

- В иностранной валюте  - 0,15% (минимум USD 2,  EUR 2, RUR 40)

- Скорость перевода – до 10 минут

- Перевод можно получить в любом офисе филиальной сети KICB

- Получатель не несет никаких расходов

- Оператор системы «МаниСтрим» сам заполнит  заявление на отправку / выдачу перевода

- Широкий спектр валют перевода: сомы, доллары США, евро, рубли

 

Переводы обслуживаются в следующих населенных пунктах: г. Бишкек, г. Ош, г. Жалалабат, г. Кочкор-Ата, г. Узген, г. Каракол, г. Нарын, г. Токмок, г. Кара-Балта, г. Талас, г. Кызыл-Кия.

«Береке» – быстрый и безопасный способ осуществить перевод денежных средств из отделения одного банка в отделение другого банка по всей территории Кыргызстана без открытия банковского счета.

Особенности системы денежных переводов «Береке»:

 • Получение денежного перевода в течение 5 минут.
 • Комиссия уплачивается только отправителем денежного перевода.
 • Перевод можно получить или отправить в любом подразделении ЗАО "KICB", ОАО "Айыл Банк", ОАО "Капитал Банк", ОАО "ДосКредо Банк" и ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк".
 • Переводы осуществляются как в национальной, так и в иностранной валюте.
 • Неполученный перевод может находиться в системе «Береке» в течение 30 календарных дней с момента отправления.
 • Максимальный размер одного перевода составляет 900 000 KGS или эквивалент в других валютах: EURO, USD, RUB, KZT.

Тарифы

 

Вам нужно перевести деньги за границу?

Мы предлагаем Вам воспользоваться одним из следующих вариантов по переводу денег:

Владельцы расчетных счетов в нашем банке могут воспользоваться системой международных денежных переводов в иностранной валюте через систему «SWIFT» с выгодными тарифами:

Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа с 9.00 до 14.30)

0,20%
мин. 20 долл. США/Евро
макс. 300 долл. США/Евро

Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа для Казахстанских тенге с 9.00 до 12.00, для Российских рублей с 9.00 до 15.00)

0,10%
мин. 10 долл. США
макс. 300 долл. США


Форма заявления на перевод (OGMT)

В случае, если расчетного счета у Вас нет, мы предлагаем Вам воспользоваться одной из наиболее надежных систем денежных переводов по всему миру:

«ЮНИстрим» – это простая и надежная система переводов  денежных средств без открытия банковского счета.

География обслуживания охватывает 5 континентов, 100 стран мира, свыше 330 000 пунктов обслуживания, более 600 партнеров по всему миру.

В чем преимущества использования системы?

- Возможность получить перевод на кошелек ЭЛСОМ                                                                                                                                                                    - Открытие счета не требуется
- Минимальная комиссия за перевод – от 0,95%
- Высокая скорость перевода – от 10 минут после отправления перевода
- Получатель не несёт никаких расходов
- Оператор системы «ЮНИстрим» сам заполнит заявление на отправку / выдачу перевода
- Все денежные переводы принимаются и выдаются наличными
- Широкий спектр валют перевода: доллары США, евро, рубли

«Western Union» имеет самую широкую из всех существующих систем агентскую сеть во всем мире, более 200 тысяч пунктов в 200 странах.

В чем преимущества использования системы?

- Открытие счета не требуется
- Стоимость перевода от 6 долларов США
- Оформить перевод легко и быстро
- Перевод можно получить в любом пункте системы   «Вестерн Юнион», в стране Получателя
- Каждый перевод защищен надежной системой безопасности мирового класса, гарантирующей, что деньги будут выплачены только указанному лицу
- Осуществить денежный перевод по системе «Вестерн Юнион» можно в долларах США и рублях

«Золотая Корона» – международная система денежных переводов по странам СНГ и дальнему зарубежью.

В чем преимущества использования системы?

- Открытие счета не требуется
- Низкая комиссия по переводам в СНГ и по России – от  1%; по Кыргызстану - 0,6%;
- Высокая скорость перевода – до 1 минуты
- Перевод можно получить в любом пункте системы «Золотая Корона» в городе Получателя
- Возможность контролировать состояние перевода в режиме on-line на сайте системы

«Contact» – первая российская система денежных переводов, работающая на рынке с 1999 года. Оператором системы CONTACT является ООО НКО «Рапида».

С помощью системы CONTACT в офисах ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» можно быстро и недорого отправить денежные переводы по упрощенной процедуре, без открытия счета (* Действуют ограничения на банки-эмитенты.):

 • по всему миру – Кыргызстан, Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья – всего свыше 170 стран;
 • в рублях РФ, долларах США и евро;
 • выплата наличными, зачислением на карты Visa*, MasterCard*, UnionPay*, зачислением на счет получателя как физического, так и юридического лица в любом банке России, стран Европы, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Индии*, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура, Австралии, Гонконга и Малайзии (сервис CONTACT-Счет);
 • скорость доставки: в режиме реального времени. Время выдачи перевода зависит от разницы часовых поясов пункта отправления и пункта получения, а также от режима работы банка-получателя;
 • sms-информирование отправителя о текущем статусе денежного перевода на номер мобильного телефона;
 • безадресная выплата – перевод можно получить в любом пункте CONTACTв Кыргызстане, России и странах ближнего зарубежья.

Тарифы CONTACT:

Из Кыргызстана Вы можете отправлять переводы с комиссией от 0,1% от суммы перевода в зависимости от суммы и направления перевода. Полная тарифная сетка доступна на сайте системы CONTACT [гиперссылка на https://contact-sys.com/transfer/tariffs.html].

Максимальная сумма одного перевода:

 • между странами ближнего зарубежья: 600 000 RUB / 20 000 USD / 20 000 EUR
 • в страны дальнего зарубежья устанавливается в соответствии с национальным законодательством страны Получателя.

Возможна отправка не более 15 000 USD в один операционный день. Обязательно предъявление удостоверения личности.

Основные преимущества системыCONTACT:

Выгодно– стоимость услуг оплачивает только отправитель - выплата денежного перевода получателю производится бесплатно.Удобно– для отправления перевода Вам не нужно знать реквизиты банка получателя, достаточно назвать страну, город, куда отправляются денежные средства и Ф.И.О. получателя. Отправка денежных переводов по Кыргызстану, России и странам СНГ происходит в безадресном формате – денежные средства выдаются получателю в любом пункте системы CONTACT в указанной стране. Быстро– упрощенная процедура оформления перевода занимает несколько минут и не требует заполнения бланка заявления. Надежно– безопасность переводов обеспечивается специальным программным комплексом с передовыми технологиями защиты информации.

Платежная система CONTACT отмеченамногочисленными российскими и международными премиями:

 • трехкратный победитель общероссийского конкурса «МАРКА №1 в России» (2011-2013) в категории «денежные переводы»;
 • лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания-2014»
 • лауреат премии «Компания года» в категории «денежные переводы» (2012)
 • лауреат премий International Star Award for Quality (2012), The Bizz Award (2013), International Quality Summit (2013);

Используя систему CONTACT Вы также можете:

 • погашать кредиты;
 • пополнять счета физических лиц;
 • оплачивать услуги операторов связи, интернет-провайдеров;
 • оплачивать страховые полисы, туристические путевки, авиа- и ж/д билеты и многое другое.

Для отправки перевода Вам необходимо:

 • Обратиться в удобный для Вас офис ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» осуществляющий переводы по системе CONTACT;
 • Сообщить сотруднику Банка Фамилию и Имя получателя, указанные в его паспорте;
 • Предъявить документ, удостоверяющий личность;
 • Подписать бланк заявления на отправку перевода;
 • Внести сумму перевода и оплатить комиссию;
 • Сообщить получателю адрес пункта выплаты перевода сетиCONTACT, сумму и номер перевода. Денежный перевод будет выплачен полностью, без удержания дополнительной комиссии с получателя.

Для получения перевода Вам необходимо (комиссия за выплату не взимается.):

 • Получить от отправителя номер и сумму перевода;
 • Прийти в пункт сети CONTACT в часы его работы;
 • Предъявить документ, удостоверяющий личность;
 • Подписать бланк заявления на получение перевода;
 • Получить сумму перевода.

Дополнительная информация о системе CONTACT- на сайте www.contact-sys.com или по телефону круглосуточной службы поддержки 00-800-2020-42-42 (бесплатно для жителей Кыргызстана со стационарных телефонов Кыргызтелеком).


ВАЖНО!

С целью предотвращения мошеннических действий разработана памятка для отправителя, которая поможет выявить и не допустить проведение подозрительной или мошеннической операции

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ!

Пожалуйста, прочитайте указанную ниже информацию!

Ответьте на вопросы, перечисленные ниже. Это поможет СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ!

∙  Отправляете ли Вы денежные средства в качестве предоплаты, гарантии покупки автомобиля или других товаров, или для оплаты аренды квартиры?

∙  Отправляете ли Вы денежные средства в качестве оплаты участия в лотерее или оплате налогов / сборов за получение какого-либо приза, который Вы выиграли, либо в качестве гарантии получения кредита или займа? 

∙  Связана ли Ваша операция с переводом средств в ответ на предложение о работе или для осуществления «тестовой транзакции»?

∙  Является ли Ваш перевод помощью третьему лицу (возможно, Вашему родственнику), который находится в другой стране и срочно нуждается в Вашей материальной помощи?

∙  Отправляете ли Вы деньги кому-то, кого Вы лично не знаете, и чью личность Вы не можете подтвердить?

 

Если Вы ответили ДА хотя бы на один вопрос, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ПЕРЕВОД! ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ!

Отправитель НЕ ДОЛЖЕН сообщать информацию о транзакции (ФИО и/или номер перевода и/или копию чека) никому кроме получателя!